CCSVI ja MS-tauti

MS ja krooninen keskushermoston laskimohäiriö (CCSVI)

MS-tautia pidetään keskushermoston sairautena, jossa kehon oma puolustusjärjestelmä toimii virheellisesti aiheuttaen tulehduksia hermostossa. Syytä tulehduksille ei toistaiseksi tunneta.

Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että tulehdusmuutokset esiintyvät pienten aivolaskimorakenteiden lähellä, ja että aivojen valkean syvän ja harmaan aineen alueella on tuntemattomasta syystä syntyviä rautakertymiä. Italialaisen Paolo Zambonin tutkimusryhmä on viime vuosina selvittänyt, voisivatko rautakertymät ja tulehdusmuutokset olla seurausta aivojen häiriintyneestä laskimoverenkierrosta. Krooninen keskushermoston laskimohäiriö tunnetaan lyhenteellä CCSVI (Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency).

Zambonin ryhmän tutkimuksissa MS-tautia sairastavien aivolaskimovirtaustiedot poikkesivat terveistä verrokeista. Suurella osalla MS-potilaista laskimot olivat kaventuneet tai tukkeutuneet, mutta sittemmin muutoksia on havaittu myös osalla verrokeista. Epäselvää on, mikä on laskimokierron häiriön yhteys MS-tautiin.

Havainnon soveltamista MS-taudin hoitoon on ryhdytty tutkimaan. Zambonin ryhmä on tehnyt tutkimuksen, jossa MS-potilaiden poikkeavia verisuonia avarrettiin pallolaajennuksella. Laajennusleikkauksissa on kokeiltu myös stenttejä eli suonta auki pitävää verkkoa.

Julkisuudessa esitettyjen näkemysten mukaan potilaat ovat olleet tyytyväisiä leikkauksen vaikutuksiin, mutta tutkijat ovat sitä mieltä, että uusi hoitomuoto vaatii parempitasoisia lisätutkimuksia, jotta sen hyödyt ja riskit tunnettaisiin paremmin. Stanfordin yliopistossa hoidot keskeytettiin, kun yksi potilaista kuoli ja toinen kärsi vakavista komplikaatioista stentin asennuksen seurauksena.

CCSVI on monissa maissa aktivoinut MS-tautia sairastavia järjestäytymään tutkimuksen ja -hoidon puolesta. Tutkimukset ovat herättäneet paljon keskustelua myös suomalaisten MS-tautia sairastavien keskuudessa.

Voiko Neuroliitto rahoittaa CCSVI:n tutkimusta?

Neuroliiton perustama Suomen MS-säätiö jakaa testamentteina ja lahjoituksina saatuja varoja apurahoina neurologisten sairauksien kuten MS-taudin tieteelliseen tutkimukseen. Säätiön apurahat ovat haettavissa seuraavan kerran vuonna 2017.

Suositteleeko Neuroliitto CCSVI-hoitoja?

CCSVI-hoitojen hyödyt ja riskit vaativat lisäselvityksiä. Neuroliitolla ei ole toistaiseksi syytä suositella poikkeamista vallitsevasta hoitokäytännöstä. Neuroliitto seuraa tutkimuksia ja tiedottaa merkittävistä tutkimustuloksista.

Miten CCSVI-hoitoon pääsee?

Verisuonten laajennusleikkausten hyötyjä ja riskejä MS-taudin hoidossa ei ole vielä tutkittu tarpeeksi eikä sitä vielä pidetä MS-taudin hoitomuotona. Suomalainen MS-taudin hoitokäytäntö noudattaa Käypä hoito -suositusta, jota päivitetään tarvittaessa.
 

Lähteitä ja lisätietoa suomeksi:

Avain-lehti 7/2011: Suomalainen CCSVI-tutkimus: Laskimoahtaumat yleisiä koko väestössä (pdf)

Tutkijoiden tiedote suomalaisesta CCSVI-tutkimuksesta 22.6.2011
http://www.neuroliitto.fi/ajankohtaista/tutkijoiden-tiedote-suomalaisesta-ccsvi-tutkimuksesta

Avain-lehti 3/2011: Suomessa aloitettiin oma tutkimus CCSVI-teorian selvittämiseksi (pdf)

MS-taudin diagnoosi, lääkehoito ja kuntoutus Käypä hoito -suositukseen on 3.1.2011 lisätty Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettaman työryhmän kommentti laskimoahtaumien esiintymisestä (CCSVI) ja laajennushoidosta: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi36070

Avain-lehti 5/2009: Aivojen laskimokierron häiriöt - MS:n syy vai seuraus
5/2009_tutkimusavain.pdf

Suomen Kuvalehti: Voisiko MS-tautia hoitaa pallolaajennuksella?
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/ulkomaat/voisiko-ms-tautia-hoitaa-pallolaajennuksella

Mediuutiset: Aivojen verisuoniahtaumat ovat yleisiä MS-potilailla
http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/article373918.ece?s=l&wtm=mediuutiset/-11022010

Mediuutiset: Asiantuntijat varoittavat MS-taudin leikkaushoidosta
http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/article396908.ece
 

Lähteitä ja lisätietoa englanniksi:

P Zamboni, et al.: Chronic cerebrospinal venous insufficiency in patients with multiple sclerosis
http://jnnp.bmj.com/content/80/4/392.full

P Zamboni, et al.: A prospective open-label study of endovascular treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency A prospective open-label study of endovascular treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency
http://www.msresearch.nl/imguser/archive/3d6Liberation-behandeling_dec2009_Zamboni.pdf

Iso-Britannian MS-liiton tietopaketti CCVI:stä
http://www.mssociety.org.uk/research/az_of_ms_research/cd/ccsvi.html

Multiple Sclerosis Resource Centre: CCSVI
http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2952

Annals of Neurology lehdessä nro 67 ilmestyneen artikkelin Chronic cerebrospinal venous insufficiency and multiple sclerosis tiivistelmä
http://www3.interscience.wiley.com/journal/123283159/abstract?CRETRY=1&SRETRY=0

MS Society of Canada ja National MS Society 14.7.2011: Research Teams Report First Year’s Progress From MS Societies’ Initial Studies on CCSVI and MS
http://www.nationalmssociety.org/news/news-detail/index.aspx?nid=5261

 

 

Share to Facebook Share to Twitter Email This More...